Mỗi người chủ nhân của căn hộ sẽ có thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt đời sống khác nhau. Chính vì vậy, hàng trăm mẫu thiết kế nội thất ra đời, v